Van der Vorst advocaten kantoor Keizerschracht

Wat wij doen

Onze advocaten hebben met hun praktijk duidelijke keuzes gemaakt om te garanderen dat u als cliënt de beste dienstverlening krijgt. Er wordt uitsluitend maatwerk verleend op het gebied van bestuursrecht (Judith) en handelsrecht (Roelof en Maurits). Slechts een beperkt aantal zaken wordt per jaar in behandeling genomen om er voor te zorgen dat uw zaak alle aandacht krijgt die het verdient. Dit wordt gewaardeerd door onze cliënten, waarvan er meerdere al jaren door ons worden bijgestaan. Door hun jarenlange ervaring weten onze advocaten precies wat u van uw advocaat verwacht en -ook belangrijk- niet verwacht. Uw vraag of zaak kunt u ter beoordeling dan ook gerust aan hen voorleggen voor een advies.

Wie wij zijn

Roelof de Jong studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam en is sinds 2004 advocaat. Hij is gespecialiseerd in het recht van het intellectueel eigendom, huurrecht en procesrecht. Hij is lid van de Vereniging van Auteursrecht. Roelof staat ondernemers en particulieren bij en procedeert ook regelmatig.

Roelof heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
– Algemene praktijk
– Burgerlijk recht

Op grond van deze registraties behaalt Roelof elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Judith Luteijn studeerde rechten in Maastricht. Na haar beëdiging tot advocaat in 1996 is Judith op verschillende rechtsterreinen actief geweest. Zij heeft zich in de loop van de tijd bewust ontwikkeld tot een specialist op het gebied van het bestuursrecht, zowel met betrekking tot advisering alsook  in procedures. Hiervoor heeft zij ook een specialistische opleiding gevolgd. Judith behandelt voornamelijk zaken voor ondernemers en particulieren tegen overheidsinstellingen.  Vanaf 1 januari 2021 werkt Judith als jurist en is zij geen advocaat meer. In deze hoedanigheid kan zij onverminderd cliënten bijstaan in bestuursrechtelijke zaken.

Maurits van der Vorst studeerde rechten in Amsterdam (UvA) en Berlijn (FU) en is in 2000 beëdigd tot advocaat. Hij heeft zich doelbewust in de loop van de jaren gespecialiseerd in het handelsrecht en staat met zijn kennis ondernemingen en bestuurders bij betreffende advisering en procedures over financieringen, overeenkomsten, (geld)vorderingen, handelsgeschillen en (dreigende) insolventie. Maurits procedeert veelvuldig en succesvol voor cliënten bij rechtbanken en Gerechtshoven door heel Nederland. Hij is aangesloten bij specialistische verenigingen voor handelsrecht en procesrecht. Maurits is tevens als docent voor het vak Hoofdpraktijk Privaatrecht verbonden aan de Beroepsopleiding voor Advocaten. Spreken en schrijven in het Engels en Duits gaat hem prima af.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten heeft Maurits het rechtsgebied burgerlijk procesrecht geregistreerd. Op grond van deze registratie behaalt Maurits elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten.

Algemene informatie

De advocaten hebben een samenwerkingsverband en treden onder de handelsnaam ‘van der Vorst advocaten’ naar buiten. Zij werken voor eigen rekening en risico en zijn ieder afzonderlijk ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ook hebben zij ieder afzonderlijk een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

De opdracht, waaronder het overeengekomen tarief voor de werkzaamheden wordt door de advocaat schriftelijk bevestigd. Er is een stichting voor het ontvangen van derdengelden. Het rekeningnummer van deze Stichting Beheer Derdengelden (SBDG) van der Vorst is NL21INGB0002967745.

De advocaten zijn verplicht lid van de Landelijke Orde van advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag en van de Amsterdamse Orde van Advocaten, Paulus Potterstraat 18, 1071 DA Amsterdam.

Klachtenregeling

Een klacht kan worden ingediend bij mr B. Breedijk. (Postbus 75309, 1070 AH Amsterdam of info@breedijkveenis.nl) bij wie ook het klachtenreglement kan worden opgevraagd. Hij zal na hoor- en wederhoor partijen proberen bij elkaar te brengen en indien nodig bindend advies geven. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Amsterdamse Orde van Advocaten.

Contact

Adres
Keizersgracht 62
1015 CS  Amsterdam

 

Plan uw route

 

T 020 520 68 88
F 020 520 68 23
E kantoor@vandervorstadvocaten.nl